Субота, 2018-04-21, 4:18 PM
Вітаю Вас Гість
Головна | Реєстрація | Вхід
Медична скарбниця
Головна » 2014 » Жовтень » 14 » Раптен рапід
10:14 AM
Раптен рапід

ІНСТРУКЦІЯ

для ме­ди­ч­но­го за­с­то­су­ва­н­ня пре­па­ра­ту

Раптен рапід

( Rapten rapid )

 

Загальна характеристика :

міжнародна та хі­мі­ч­на на­з­ви: ди­к­ло­фе­нак;

калієва сіль 2-[(2,6-дихлорфеніл) -аміно]-фенілоцтової кислоти;

ос­но­в­ні фі­зи­ко-­хі­мі­ч­ні вла­с­ти­во­с­ті: драже червоного кольору;

склад: 1 драже мі­с­тить ди­к­ло­фе­на­ку ка­лію 50 мг;

допоміжні речовини: кремнію діоксид, кальцію гідрофосфат зневоднений, крохмаль кукурудзяний, полівідон K 30, магнію стеарат, натрію карбоксиметилкрохмаль.

      

Фо­р­ма ви­пу­с­ку.  Драже.

 

Фа­р­ма­котерапевтич­на гру­па. Не­с­те­рої­д­ні про­ти­за­па­ль­ні за­соби. Код АТС - М01А  В05.

 

Фа­р­ма­ко­ло­гі­ч­ні вла­с­ти­во­с­ті. Ди­к­ло­фе­нак калію має про­ти­за­па­ль­ну, ана­л­ге­ти­ч­ну та жа­ро­з­ни­жу­ва­ль­ну дію. Знеболювальний ефект досягається через 10-30 хв після прийому препарату. Основним механізмом дії ди­к­ло­фе­наку калію є при­г­ні­че­н­ня си­н­те­зу циклічних метаболітів арахідонової кислоти (про­с­та­г­ла­н­ди­нів, тромбоксану та ін.) – міцних медіаторів за­па­ле­н­ня.  Внаслідок дії препарату знижується чутливість кровоносних судин до брадикініну і гістаміну, гальмується  синтез протромбіну та агрегація тромбоцитів, збільшується рівень В-ендорфіну у сироватці, знижується концентрація про­с­та­г­ла­н­ди­нів  у менструальній крові і інтенсивність болю при пе­р­ви­н­ній ди­с­ме­но­реї.

У разі запальних та ревматичних захворювань ана­л­ге­ти­ч­на  і про­ти­за­па­ль­на дія Раптен рапіду ефективно та швидко призводить до зменшення болю (у стані спокою та руху), ранкової скутості, запалення та набряку, значно поліпшує функціональний стан пацієнта. 

 

Фа­р­ма­ко­кі­не­ти­ка. Пі­с­ля вну­т­рі­ш­ньо­го застосування ди­к­ло­фе­нак калію швидко всмо­к­тує­ть­ся,  максимальна концентрація в крові досягається через 40 хв після прийому середніх терапевтичних доз та становить майже 1,3 mг/мл. Об¢єм розподілення - 550 мл/кг. 99,7% ди­к­ло­фе­на­ку калію зв’я­зує­ть­ся з аль­бу­мі­на­ми пла­з­ми крові. Препарат проникає у  молоко матері, си­но­віа­ль­ну рі­ди­ну. Ме­та­бо­лі­зує­ть­ся ди­к­ло­фе­на­к у пе­чі­н­ці. Ви­во­ди­ть­ся у ви­г­ля­ді неактивних ме­та­бо­лі­тів з сечею протягом перших 4 годин ( 50%) та з жовчю (30 – 35%) у формі глюкуронових та сульфатних  кон¢югатів.

 

Показання для за­с­то­су­ва­н­ня. Застосовують для  лікування таких  гострих станів:

·       післятравматичний біль, за­па­ле­н­ня і набряк;

·       больовий синдром та за­па­ле­н­ня у гінекології (пе­р­ви­н­на ди­с­ме­но­рея, ад­не­к­сит);

·       бо­льо­вий си­ндром у хре­б­ті;

·       ре­в­ма­ти­ч­ні за­х­во­рю­ва­н­ня м’я­ких тка­нин;

·       запальні та дегенеративні захворювання суглобів (ревматоїдний артрит, остеоартроз);

·       як до­по­мі­ж­ний за­сіб для усунення болю та запалення при ін­фе­к­цій­них за­х­во­рю­ва­н­нях ЛОР-ор­га­нів.

 

Спо­сіб за­с­то­су­ва­н­ня та до­зи. Дорослим призначають  100 - 150 мг на добу: по 1 драже 2 - 3 рази. У легких випадках та ді­тям старшє 14 ро­ків призначають 75 – 100 мг на добу за 2 – 3 прийоми. Хворим по­хи­ло­го ві­ку рекомендується призначати  мінімально ефективні дози.  При пе­р­ви­н­ній ди­с­ме­но­реї початкова доза становить 50 – 100 мг (1 – 2 драже), звичайна добова доза – 50 – 150 мг (1 – 3 драже), максимальна добова доза – 200 мг (4 драже). Курс лікування вста­но­в­люють ін­ди­ві­дуа­ль­но. Драже слід при­й­ма­ти до їжі, за­пи­ваю­чи во­дою.

 

По­бі­ч­на дія. Ну­до­та, блю­ва­н­ня, пронос. В окремих випадках можливі ерозії, виразки слизової оболонки травного тракту, кровотечі, панкреатит, гепатит.

Іноді можливі: го­ло­в­ний біль, сонливість, за­па­мо­ро­че­н­ня, підвищення активності амінотрансфераз у сироватці крові, шкі­р­ні ви­сипання, гіперчутливі реакції.

У поодиноких випадках: порушення чутливості, мультиформна еритема, порушення функції нирок, ушкодження кісткового мозку.

 

Протипоказання. Пі­д­ви­ще­на чу­т­ли­вість до препарату та його ко­м­по­не­н­тів, пептична виразка шлунка або кишечнику, непереносимість ацетилсаліцилової кислоти та інших нестероідних протизапальних лікарських засобів, порушення кровотворення. Не рекомендується призначати препарат ва­гі­т­ним, особливо у ІІІ три­ме­с­т­рі (небезпека пригнічення скоротливої здатності матки і передчасного закриття артеріального протоку), ма­те­рям, які го­дують груддю, та дітям до 14 років.

 

Пе­ре­до­зу­ва­н­ня. Специфічних симптомів не відзначено, можливе посилення побічної дії. Лікування: промивання шлунка та застосування активованого вугілля, симптоматична терапія.

 

Осо­б­ли­во­с­ті за­с­то­су­ва­н­ня. З осо­б­ли­вою обе­ре­ж­ні­с­тю при­з­на­чають пре­па­рат хво­рим із за­х­во­рю­ва­н­нями пе­чі­н­ки, ни­рок та шлу­н­ко­во–­ки­ш­ко­во­го тра­к­ту в ана­м­не­зі, се­р­це­вою не­до­с­та­т­ні­с­тю, а та­кож осо­бам по­хи­ло­го ві­ку. В про­це­сі лі­ку­ва­н­ня пре­па­ра­том нео­б­хі­д­ний си­с­те­ма­ти­ч­ний ко­н­т­роль за фу­н­к­ці­єю пе­чі­н­ки та ни­рок, ка­р­ти­ною пе­ри­фе­рій­ної кро­ві.

Рекомендується з обережністю застосовувати водіям та хво­рим, у яких спостерігається запаморочення або якісь неврологічні порушення.

 

Взає­мо­дія з ін­ши­ми лі­ка­р­сь­ки­ми за­со­ба­ми. З обе­ре­ж­ні­с­тю нео­б­хі­д­но при­й­ма­ти пре­па­рат хво­рим, які застосовують діуретики, антикоагулянти та протидіабетичні засоби. При од­но­ча­с­ному при­з­на­че­н­ні з ди­го­к­си­ном та препаратами літію можливе пі­д­ви­ще­н­ня ко­н­це­н­т­ра­ції у плазмі кро­ві цих препаратів. Раптен рапід зменшує діуретичний ефект, при од­но­ча­с­ному його застосуванні  з калійзберігаючими діуретиками можливе пі­д­ви­ще­н­ня рівня калію в крові. Од­но­ча­с­не застосування з іншими нестероїдними протизапальними лікарськими засобами  пі­д­ви­щує ризик виникнення побічної дії.

 

Умо­ви та термін збе­рі­га­н­ня. Збе­рі­га­ти при те­м­пе­ра­ту­рі від 15° до 25° С у захищеному від світла,  вологи та недоступному для дітей місці. Термін збе­рі­га­н­ня – 3 роки.

 

Умо­ви ві­д­пу­с­ку. За ре­це­п­том.

 

Упаковка . №10 у контурній чарунковій упаковці, вкладеній у картонну упаковку.

 

Ви­ро­б­ни­к. Хе­мо­фарм, Сербія і Чорногорія.

 

Ад­ре­са.  26300 м. Вршац, Бе­л­г­ра­д­сь­кий шлях б/н, Сербія і

Чорногорія.

Переглядів: 302 | Додав: GAL | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Copyright MyCorp © 2018
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz